Aleksandrowskie zlewnie odsłona 1

W przyszłości będą w tym miejscu stały domy, gdzie wówczas będzie woda?