Linia otwocka i ...

Wraz z rozpoczęciem prac ( w terenie start w 2017) POW wraca sprawa modernizacji linii otwockiej, a nawet warszawsko-lubelskiej, stąd nasi drodzy radni spotkali się 13 lipca ( pamiętacie pogodę w lipcu?) i pochyli się nad planowanym trzecim torem dostosowanym do średnich ( u nas – dużych) prędkości, tak ,aby podróż do Lublina trwała niewiele ponad godzinę. Oto proponowane zmiany i naniesione uwagi do projektu PKP:
1. ”Budowa ekranów akustycznych na odcinku realizowanej inwestycji” - dopisać słowa „ w miejscach gdzie nie można wybudować ekranów, należy wykonać ogrodzenie”..
**
2. „Wykonanie ogrodzenia trzeciego toru” – wykreślić,
3. Dopisać budowa drugiego wiaduktu kolejowego obsługującego trzeci tor linii kolejowej podczas realizacji węzła Południowa Obwodnica Warszawy”,
4. „Budowa dodatkowego peronu aby mieszkańcy Wawra również mogli korzystać z trzeciego toru” – wykreślić, w jego miejsce wpisać słowa: „dostosowanie stacji Warszawa Falenica do obsługi pociągów dalekobieżnych,
5. Dopisać punkt pt. „wykonanie największej możliwej liczby przejść podziemnych dla pieszych w istniejących tzw. przedreptach a w szczególności:
- na przedłużeniu ulicy Edisona (osiedle Marysin Wawerski)
- na wysokości ulicy Halnej ( osiedle Falenica)
- na wysokości ulic Pilawska – Odeska (osiedle Międzylesie)
- na wysokości ulic Solidna – V Poprzeczna (osiedle Anin)
- na wysokości ulic Słotna – Wisełki (osiedle Radość)
- na wysokości ulicy Piechurów, pomiędzy ulicami X i XI Poprzeczną (osiedle
Międzylesie – Anin)
6. Zamiast słów „potrzeby osób niepełnosprawnych i potrzeby matek z wózkami” wpisać słowa „ przystosowanie peronów z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z wózkami”,
7. Zamiast słów „budowa poczekalni i usytuowanie ławek” wpisać słowa: „budowa wiat na peronach PKP Anin i PKP Wawer”…

Sądzę, że daje to już pewien obraz – linia otwocka jaką znamy przechodzi do historii.

Ponadto sprawa tras linii 142 i 146 po zakończeniu prac budowy tunelu w M. ma być ponownie procedowana przez władze Wawra …

„W tym miejscu głos zabrał p. Burmistrz, który uważa, że po uruchomieniu tunelu w Międzylesiu oraz po zakończeniu budowy ronda przy ulicy Bysławskiej i Mozaikowej należałoby zwrócić się do Zarządu Transportu Miejskiego aby od nowa przeanalizował sieć połączeń, by umożliwić mieszkańcom Miedzeszyna zachodniego uruchomienie linii po ulicy Mozaikowej. W związku z modernizacją sieci drogowej należy skorelować wszystkie linie na terenie dzielnicy.”...

„Pan Burmistrz poinformował też , że otrzymał „zielone światło” w sprawie realizacji budowy bazaru w Falenicy – etap II Centrum Lokalnego Falenica . Etap drugi oznacza budowę budynku wielofunkcyjnego łączącego cechy biblioteki, Wawerskiego Centrum Kultury, Rady Osiedla, różnych funkcji integracyjnych i społecznych. W dniu dzisiejszym projekt ten otrzymał pozytywną rekomendację Zespołu w Biurze Rozwoju Miasta. Burmistrz liczy na to, że na sierpniowej Sesji Rady Warszawy zapadną decyzje dotyczące finansowania II etapu inwestycji.
( I tak się stało – przyp. Axa)

*
Udanego, bardzo ciepłego letniego weekendu:)