Otwierają...

Z delikatnym poślizgiem, ale to już koniec względnego spokoju dla mieszkańców ul. Patriotów w M. Życie wraca też na Mrówczą...

"Firma Strabag informuje, że w piątek 8 lipca o godz. 22 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu polegającej na zapewnieniu przejezdności ul. Szpotańskiego i wschodniej jezdni ul. Patriotów przy skrzyżowaniu z ul. Żegańską oraz ul. Żegańskiej na odc. od ul. Dworcowej do ul. Patriotów.

Także w piątek 8 lipca o godz. 22 planowane jest przywrócenie stałej organizacji ruchu w ul. Mrówczej od skrzyżowania z ul. Zwoleńską do skrzyżowania z ul. Odeską po budowie kanalizacji."/ za stroną UD/