Po pięciu latach...

Potrzeba było aż 5-ciu lat, aby zapowiadane frezowanie Izbickiej w 2010 roku miało się teraz „domknąć”- Od 27.08 drogowcy wytoczą swoje „zabawki”, aby dokończyć dzieła, co oznacza, że dłuższy fragment będzie zamknięty. Szkoda tylko, że przez te 5 lat nie przyszło nikomu na myśl, aby powstał wygodny szlak rowerowy, zamiast niego wykonano dodatkowe nasadzenia, aby oddalić perspektywę budowy ścieżki rowerowej – Owe 600 m w przyszłym roku to tylko skromny fragment, ale cieszmy się i tym.