Nowy cmentarz w A. (jakby) bliżej …

"W sprawie nowego cmentarza powstała komisja w składzie; ks. proboszcz, p. L. Wośko, p. H. Kroszczyńska, p. J. Buczyński, p. T. Turek. Prowadzone są spotkania w Urzędzie Miasta. W oparciu o przyjęte ustalenia podejmowane są dalsze działania. W najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o warunki zabudowy lokalizacji celu publicznego. Jednocześnie prowadzone są działania związane z zachowaniem hipotecznych granic działki, która jest własnością parafii." /Za stroną parafii NSPJ – gdybyście jej nie odwiedzali:)/