Wyniki – Aleksandrów

Uprawnieni – 1742
Przygotowano kart – 1220
Wydano – 610
Pozostało – 610
Głosy na poszczególne partie i osoby:
E+TR – 27 / R. Kalisz 21
PRJG – 40 / P. Kowal – 35
PO – 194 / D. Huebner – 141
NP – 57/ M. Marusik – 20
PiS – 221 / Z. Krasnodębski – 94
SLD – UP - 24 / W. Olejniczak – 17
SP – 17 / J. Kurski – 8
RN – 7 / K. Bosak – 6
PSL – 10 / rozrzut głosów
Zieloni – 5 / rozrzut głosów