223 rocznica uchwalenia Konstytucji

W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. ...

***

Tymi słowami rozpoczyna się tekst uchwalonej 3 maja 1791 roku, pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Konstytucja wprowadzała w naszym kraju rewolucyjne zmiany: była wielkim krokiem w kierunku zrównania praw wszystkich obywateli, wprowadzała wolność religijną likwidowała Liberum Veto i ograniczała samowolę magnaterii. Konstytucja była szansą na zbudowanie silnego i nowoczesnego państwa Polskiego - niestety było to bardzo nie na rękę naszym sąsiadom, a w szczególności Rosji. Dlatego też pod egidą carycy Katarzyny zawiązana została Konfederacja Targowicka, w której udział wzięli przedstawiciele magnaterii niezadowolonej z ograniczenia jej znaczenia. Jeden z celów konfederacji warto dziś przypomnieć: był to podział państwa na samodzielne prowincje (pozostające pod protektoratem Rosji).
Czy to czegoś nam nie przypomina ?
Historia Konstytucji 3 maja, Targowicy i rozbiorów powinna cały czas nam przypominać, że "nic nie jest dane na zawsze" i o wolność trzeba walczyć cały czas. Nawet gdy wydaje się ona niezagrożona.