Ogłoszenie dla podtapianych w A. i pozostałych zainteresowanych

Zapraszam Państwa na Zebranie w dniu 08 listopada br. o godz.17.30 w
Klubie Kultury Aleksandrów / ul.Samorządowa 10
==================================

Spotkamy się z p.projektantem, który będzie opracowywał projekt
odwodnienia Aleksandrowa i Naczelnikiem Wydz. Ochrony Środowiska Urzędu
Dzielnicy Wawer.

====================================
Temat: odwodnienie Aleksandrowa
====================================
Będą rozwieszone plakaty na tablicach informujące o zebraniu .Uprzejmie
proszę , jeżeli macie Państwo możliwość o przekazanie informacji
sąsiadom w szczególności tym, którzy są podtapiani.
Serdecznie pozdrawiam
Joanna Danielewicz