MPWiK ...szykujcie kasę

Tak..., zaraz spotkanie w Falenicy, potem w Aleksandrowie. Na pewno będą to pokazywać. Warto szykować kasę na te "iwenty", chociaż przeczytajcie jeszcze komentarz j.:)
Szczegóły tu...
http://wawerinfo.pl/index.php/poznaj-wawerskie-plany-mpwik-na-2013-r/#more-2398