Są plany odwodnienia podtapianego Wawra w tym osiedla Aleksandrów

Przedruk z gazety Echo

18 marca 2012
Są plany odwodnienia podtapianego Wawra

Co roku wiosną powraca temat lokalnych podtopień w dzielnicy. Czy w tym roku będzie inaczej? Na pewno na papierze.

Najbardziej zagrożone powodziami są tereny Nadwiśla (ul. Kaszmirowa, Jeziorowa, Panoramy, Ogórkowa) i Lasu. To właśnie tam w minionych latach woda wdarła się do piwnic. - W latach 2009-2010 te miejsca ucierpiały w wyniku przesiąkania wody pod wałem przeciwpowodziowym. Sytuację dodatkowo pogorszyli sami mieszkańcy, wcześniej zasypując naturalne zbiorniki wodne (stawy, oczka, jeziorka) i kanały, które przy wysokich stanach wód odbierały ich nadmiar.
W czerwcu poznamy koncepcję kompleksowego odwodnienia Aleksandrowa, Zbójnej Góry i Nadwiśla.
Wielkich strat nie było, chociaż woda dostała się do piwnic i trzeba ją było wypompowywać. Starsi mieszkańcy tych obszarów wiedzą, jak się przygotować na wypadek wysokiej wody w Wiśle - mówi Andrzej Murat z wawerskiego ratusza.

W czasie tych krytycznych momentów dzielnica była przygotowana do ewentualnej ewakuacji. Na szczęście obyło się bez niej. Najbardziej zagrożone osiedla zaopatrzono w worki z piaskiem.

- Obszary te, podobnie jak Aleksandrów i Zbójna Góra, narażone są na podtopienia w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych po opadach deszczu - wyjaśnia Murat. Podkreśla też, że i w tym przypadku sytuacja jest gorsza niż mogłaby być, ponieważ właściciele posesji pozasypywali dawne rowy melioracyjne, które tworzyły sieć odprowadzającą nadmiar wód opadowych do kanałów wawerskich.

W ubiegłym roku władze dzielnicy spotkały się z mieszkańcami Aleksandrowa, Zerzenia i Nadwiśla. Po analizach i rozmowach został powołany zespół, który przygotował dane wyjściowe do opracowania kompleksowego odwodnienia tych terenów. Ogłoszono przetarg na wykonanie takiej koncepcji.

- Wybrana została firma, która w czerwcu powinna oddać koncepcję kompleksowego odwodnienia Aleksandrowa, Zbójnej Góry i Nadwiśla. Dopiero po jej przyjęciu będzie można mówić o kosztach i terminach rozpoczęcia prac - tłumaczy Murat.

Będą kary

Dzielnica zamierza też skrupulatnie wyciągać konsekwencje wobec osób, które łamią prawo i zmieniają ukształtowanie terenu. - Istnieją przepisy chroniące naturalne środowisko przed ingerencją prywatnych inwestorów oraz deweloperów i należy ich przestrzegać. Na podstawie tych przepisów nałożono np. obowiązek przywrócenia pierwotnego stanu terenu w rejonie Drogi Golfowej w Nadwiślu, gdzie znacznie podniesiono rzędne, a na Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową ZWAR nałożono karę w wysokości ponad 300 tys. zł za podwyższenie terenu częściowo położonego w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu w pobliżu ul. Kadetów - Andrzej Murat podaje przykłady ku przestrodze.

Anna Sadowska
gazeta Echo

źródło: http://www.gazetaecho.pl/sa-plany-odwodnienia-podtapianego-wawra_60523